+48(0)606.674.383 +48(0)602.505.313

Treść wiadomości

Email

program i-sag

Program medyczny i-SAG i-SAG

 

Prezentacja:

 

Fakty, litera prawa:

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
• Dokumentacja leczenia pacjentów – obecny standard: dokumentacja papierowa,
• Opis procedur medycznych, logistyka ośrodka, kolejność i rodzaj zabiegów, itp. – obecny standard: brak usystematyzowania w wymienionym zakresie,
• Komunikacja z pacjentami – obecny standard: brak usystematyzowania w wymienionym zakresie.

Czym jest i-SAG (inteligentny system administracji gabinetem)?

i-SAG to oprogramowanie usprawniające pracę personelu gabinetu/kliniki, zarządzanie wizytami lekarskimi, zarzadzanie pacjentami i ich dokumentacją medyczną, administrowanie Klieniką/gabinetem lekarskim. System posiada wiele różnych funkcjonalności, dlatego umozliwia administrowanie gabinetem wielu różnych specjalności i klinikami/gabinetami różnych wielkości.

Funkcje i-SAG:

• rejestracja pacjentów,
• udokumentowanie wizyty i badań lekarskich w formie elektronicznej,
• „zarządzanie” danymi medycznymi i osobowymi dzięki usystematyzowanemu gromadzeniu i przetwarzaniu danych,
• możliwość tworzenia szablonów wizyty,
• możliwość wyszukiwania danych po różnych kryteriach,
• dołączanie wyników badań oraz innych dokumentów do dokumentacji w formie elektronicznej,
• tworzenie gabinetów w ramach przychodni-kliniki, dzięki czemu z systemu mogą korzystać zarówno małe, jednoosobowe gabinety jak i wielogabinetowe kliniki,
• gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych zgodnie literą prawa,
• korzystanie z czytelnych wydruków, pomocnych na każdym etapie leczenia,
• generowanie dokumentacji medycznej w wersji pdf,
• generowanie i drukowanie recept,
• tworzenie profili administratora, specjalisty oraz rejestratora oraz nadawanie użytkownikom różnego poziomu uprawnień,
• zarządzanie personelem dzięki możliwości tworzenia grafików pracy personelu medycznego, niezależne dla każdego specjalisty, możliwość tworzenia szablonów grafików
• sprawdzanie aktualności posiadanego ubezpieczenia (eWUŚ)
• automatyczne przypominanie pacjentkom o wizycie poprzez e-mail,
• baza danych leków w tym refundowanych,
• baza danych procedur medycznych.

Korzyści z użytkowania i-SAG?
Dla Gabinetu/Kliniki

Komfort, wydajność, skuteczność:

• precyzyjna i szybka analiza wyników prowadzonego leczenia w porównaniu do dokumentacji papierowej,
• poprawa organizacji, komfortu i produktywności całego zespołu począwszy od rejestracji, poprzez pozostały personel i specjalistów, dzięki standaryzacji i automatyzacji procesów związanych z leczeniem oraz pozostałymi procesami,
• poprawa wygody korzystania z dokumentacji medycznej w porównaniu do dokumentacji papierowej,
• podniesienie skuteczności obsługi i leczenia poprzez gromadzenie i możliwy szybki wgląd w dokumentację medyczną,
• zawsze aktualna baza leków i procedur medycznych.

Wizerunek:

• kreowanie pozytywnego wizerunku wśród pacjentów oraz personelu,
• wzrost zaufania pacjentów.

Finanse:

• wzrost przychodów dzięki możliwości obsługi większej ilości pacjentów,
• redukcja kosztów funkcjonowania poprzez poprawę organizacji,
• wprowadzanie nowych funkcjonalności i stale aktualna, najnowsza wersja oprogramowania w kosztach abonamentu,
• niezależność sprzętowa i topologiczna (możliwość korzystania z oprogramowania na dowolnym komputerze z dowolnego miejsca).

Bezpieczeństwo:

• usystematyzowanie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i medycznych,
• poprawa bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych dzięki określeniu praw dostępu do systemu oraz automatycznej identyfikacji przeglądających dane,
• zastosowanie bezpiecznych protokołów szyfrowania przesyłanych danych SSL.

Dla Pacjentów:

• ułatwienie komunikacji z pacjentami na podstawie czytelnych wydruków generowanych na każdym etapie leczenia,
• automatyczne powiadomienia e-mail pacjentów o wizycie,
• wzrost zadowolenia pacjentów dzięki możliwości poświęcenia im większej ilości czasu – pacjent zadbany – pacjent zadowolony.

Zgodność aplikacji:

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
• Dyrektywa (95/46/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych,
• Dyrektywa (2002/58/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności w sektorze łączności elektronicznej.

Rekomendujemy korzystanie z usług naszych Doradców:

masz pytania, wątpliwości?
chcesz przetestować systemy?
jesteś zainteresowana/y zakupem?

Producent oprogramowania medycznego:

„Vitro-Soft” Spółka jawna (sp. j.)
Pl. Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia
NIP: 5862289685, KRS: 0000503461

Lub, skorzystaj z prostego formularza →→

Inwestycje mieszkaniowe i lokale usługowe