+48(0)606.674.383 +48(0)602.505.313

Treść wiadomości

Email

program i-ivc

Program medyczny i-IVCi-IVC

 

Prezentacja:

 

Fakty, litera prawa:

• USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności wraz z rozporządzeniami do Ustawy
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
• Dokumentacja leczenia pacjentów – obecny standard: dokumentacja papierowa,
• Opis procedur medycznych, logistyka ośrodka, kolejność i rodzaj zabiegów, itp. – obecny standard: brak usystematyzowania w wymienionym zakresie,
• Komunikacja z pacjentami – obecny standard: brak usystematyzowania w wymienionym zakresie,
• Przekazywanie pacjentom wytycznych w czasie stymulacji, wydawanie kart informacyjnych prowadzonego leczenia, informacje o depozytach gamet rozrodczych, itp. – obecny standard: brak usystematyzowania w wymienionym zakresie,
• Analizowanie wyników prowadzonego leczenia, sporządzanie raportów i zestawień: obecny standard: brak usystematyzowania w wymienionym zakresie.

Czym jest i-IVC (inteligent in vitro calculation)?

I-IVC to inteligentne oprogramowanie ułatwiające przeprowadzenie skomplikowanej i wymagającej dużej dokładności procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF-ICSI). Oprogramowanie umożliwia i usprawnia dobranie najbardziej optymalnego sposobu postępowania podczas leczenia rozrodu wspomaganego. I-IVC jest oprogramowaniem rozwijanym w ramach współpracy z lekarzami, embriologami i pozostałym personelem, dzięki czemu dostarcza przydatnych i usprawniających narzędzi związanych z zarządzaniem dokumentacją medyczną, a także codzienną pracą całego zespołu. System ujednolica, automatyzuje i standaryzuje procesy związane zarówno z procesem leczenia jak i procesami okołomedycznymi, niezwiązanymi bezpośrednio z leczeniem.
Kilkanaście lat doświadczeń tworzenia unikalnych na skalę światową algorytmów zaowocowało opracowaniem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych na świecie rozwiązań informatycznych dla placówek wspomaganego rozrodu.

Funkcje i-IVC

• „zarządzanie” danymi dzięki usystematyzowanemu gromadzeniu i przetwarzaniu informacji z prowadzonego leczenia na etapie stymulacji oraz procedur laboratoryjnych,
• organizowanie i archiwizowanie danych dotyczących przechowywania gamet rozrodczych (komórek jajowych, nasienia oraz zarodków),
• analizę parametrów leczenia,
• korzystanie z czytelnych wydruków, pomocnych na każdym etapie leczenia,
• generowanie dokumentacji medycznej w wersji pdf,
• budowanie bazy danych wszystkich cykli IVF w danym ośrodku IVF,
• wsparcie zarządzania personelem dzięki funkcji budowania grafików,
• zarządzanie magazynem,
• wsparcie rozliczania pacjentów,
• możliwość dołączania do dokumentacji pacjenta dowolnych wyników badań oraz innych dokumentów w formie elektronicznej,
• możliwość zastosowania bezpiecznych protokołów szyfrowania przesyłanych danych SSL.

Korzyści z użytkowania i-IVC dla Kliniki:
Komfort, wydajność, skuteczność

• podniesienie skuteczności leczenia poprzez gromadzenie i możliwą analizę danych wszystkich cykli IVF wykonywanych w Ośrodku, z zachowaniem poufności,
• precyzyjna i szybka analiza wyników prowadzonego leczenia w porównaniu do dokumentacji papierowej,
• poprawa organizacji, komfortu pracy i produktywności zespołu Ośrodka dzięki standaryzacji i automatyzacji procesów związanych z leczeniem oraz pozostałymi procesami,
• poprawa wygody korzystania z dokumentacji medycznej w porównaniu do dokumentacji papierowej,

Wizerunek:

• kreowanie pozytywnego wizerunku wśród pacjentów oraz personelu,
• wzrost zaufania pacjentów.

Pieniądze:

• wzrost przychodów dzięki możliwości obsługi większej ilości pacjentów,
• redukcja kosztów funkcjonowania poprzez poprawę organizacji,
• wprowadzanie nowych funkcjonalności i stale aktualna, najnowsza wersja oprogramowania w kosztach abonamentu.

Bezpieczeństwo:

• usystematyzowanie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i medycznych,
• poprawa bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych dzięki określeniu praw dostępu do systemu oraz automatycznej identyfikacji przeglądających dane,
• zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania gamet rozrodczych (komórek jajowych, nasienia oraz zarodków) i eliminacja ewentualnych pomyłek związanych z ich gromadzeniem oraz użyciem.

Dla Pacjentów:

• ułatwienie komunikacji z pacjentami na podstawie czytelnych wydruków generowanych na każdym etapie leczenia,
• automatyczne powiadomienia pacjentów o wizycie,
• wzrost zadowolenia pacjentów dzięki możliwości poświęcenia im większej ilości czasu – pacjent zadbany – pacjent zadowolony.

Rekomendujemy korzystanie z usług naszych Doradców:

masz pytania, wątpliwości?
chcesz przetestować systemy?
jesteś zainteresowana/y zakupem?

Producent oprogramowania medycznego:

„Vitro-Soft” Spółka Jawna (sp. j.)
Pl. Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia
NIP: 5862289685, KRS: 0000503461

Lub, skorzystaj z prostego formularza →→

Inwestycje mieszkaniowe i lokale usługowe