Zaznacz stronę

Aplikacja kontroluje system rozliczeń z pacjentami

Moduł księgowości pozwala na kompleksowe zarządzanie płatnościami za przechowywane depozyty (nasienia, komórek jajowych, zarodków). Program monitoruje pod kątem terminów płatności, analizy historii dokonywanych wpłat czy upomnień w przypadku zaległości. Pozwala na wysyłanie ponagleń mailowych i listownych. Jest to niezwykle pomocne w przypadku wieloletnich umów z pacjentami. Zadbamy o Twoje finanse.