Zaznacz stronę

Projekty UE

Projekty UE

projekty-ue

 

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach EIC Accelerator

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.06-22-0029/22-00

Realizacja w ramach podziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Vitro-Soft Robert Czech sp.j.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość przyznanego dofinansowania – 280 060,00 PLN