Zaznacz stronę

Współpraca z embriologami i andrologami

Karta pary pacjentów jest edytowana w czasie leczenia przez zespół złożony z lekarza (stymulacja), położne (procedury okołozabiegowe), embriologów (rozwój zarodków) i andrologów (opis parametrów nasienia). W dniu pobrania komórek wpisy są dokonywane niemal jednoczasowo. Aplikacja ułatwia ten proces i umożliwia wgląd do historii choroby uprawnionym osobom w postaci „on line”. Ze względów bezpieczeństwa każde wejście do danych pacjentów, jak również edycja danych są odnotowywane w systemie. 
 
Bieżący dostęp całego personelu medycznego biorącego udział w procesie leczenia ułatwia wewnętrzną wymianę informacji i skutecznie wpływa na osiągane wyniki przez całą klinikę leczenia niepłodności.